Общи Условия Политика за Поверителност и съхранение на Бисквитки

Тук може да се запознаете подробно с Общите условия за ползване на услугите ни , Политиката за Поверителност на личните данни които ни предоставяте и Политиката ни за използване на "Бисквитки".

Моля прочетете ги внимателно преди да използвате услугите ни !

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новата политика на “СОДО ТРЕЙД” ЕООД за поверителност и новата политика за съхранение на бисквитки.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как СОДО ТРЕЙД ЕООД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. 

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които СОДО ТРЕЙД ЕООД  прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 1. Да ви информираме какви данни използваме.
 2. Да ви информираме защо ги използваме.
 3. Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
 4. Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 5. Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да "бъдете забравени". В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 6. Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, затова често ние използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ  HTTPS://BABYMALL-BG.COM  собственост на „СОДО ТРЕЙД “ ЕООД, ЕИК 205452171, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Зора №16 , ет.4 , ап.18, с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашите уебсайтове.

1. Обработване на данни съгласно настоящите правила Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на  нашият уебсайт: www.babymall-bg.com, (по- долу общо „уебсайта“).

2. Каква информация събираме за вас? В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга ваша активност на уебсайта,  Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, и др. Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това. Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим. Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни: • технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”) на адрес https:/babymall-bg.com/general-data-protection• данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-често разглеждани продукти, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност на времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание или видеа), средна продължителност на времето, прекарано в дадено приложение и брой гледания в приложението, среден брой на продуктите, разглеждани на уебсайта, информация за активности на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас. В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица - бизнес партньори, изпълнители на технически, платежни и други услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др., например когато посещавате някой от нашият уебсайт, можем да получим вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа.

3. Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание Общи правила Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас; когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия. Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за вас, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време на gdpr@babymall-bg.com. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му. Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте. Можем да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове. Най-често ще използваме вашата лична информация за следното: Потребители на уебсайт С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши законови задължения. Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме информация за наши продукти или услуги, които считаме, че биха могли да са от интерес за вас. В случай че сте наш настоящ потребител, ще се свързваме с вас чрез имейл , чрез съобщение или по телефон с информация за продукти и услуги, подобни на тези, които са били предмет на предишно ползване или договаряне, освен ако не сте се отказали от получаването на такива съобщения. В случай че не желаете да получавате в бъдеще подобни съобщения, можете да се откажете като кликнете върху линка за отписване в долната част на някое от нашите съобщения (имейли). Ако сте нов потребител, ще се свързваме с вас по електронен път само ако ни дадете Вашето предварително съгласие при регистрация. В случай че не желаете да използваме вашите лични данни по посочения начин, може да се откажете като размаркирате полето за съгласие за получаване на маркетингова комуникация, разположено във формата за регистрация. Можем да използваме вашите лични данни, за да оценяваме или разбираме вашите предпочитания за продукти и за да предоставяме съдържание, което е от значение за вас, за да позволим участие в интерактивни функционалности на наша услуга, когато искате да използвате такива,

Това обработване се основава на (а) изпълнението на договор, по който сте страна посредством регистрацията си ; (б) нашия легитимен интерес за верификация на данните в потребителския акаунт за услуги, предоставяни на територията, в която обичайно пребивавате и за откриване и предотвратяване на измами; и/или (в) изпълнение на наше законово задължение.

4. Как и на кого разкриваме вашите лични данни Ние не продаваме личните ви данни на трети лица. В рамките на СОДО ТРЕЙД ЕООД, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Членовете на нашия екип боравят с лични данни съобразно инструкциите на СОДО ТРЕЙД  ЕООД и когато това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им. Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство. Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като: (а) доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси; (б) бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме за изпълнението на договор с вас (вкл. за абонамент за наши услуги); (в) рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват информация за вас, за да изберат и да ви предложат подходяща реклама. Ние не разкриваме на нашите рекламодатели информация, чрез която лицата могат да бъдат идентифицирани, а предоставяме обобщена информация за нашите потребители (напр. можем да ги информираме, че 50 жени на възраст под 30 г. са кликнали върху определен артикул за един ден). Можем да използваме такава обобщена информация и за да помогнем на рекламите ни  да достигнат до определена аудитория. За тази цел, можем да използваме събраната от вас информация, за да можем да покажем рекламата ни на желана от тях целева аудитория; (г) доставчици на аналитични услуги и търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме нашия уебсайт. При необходимост, СОДО ТРЕЙД  ЕООД  може да споделя лични данни с външни консултанти (напр. адвокати, счетоводители, одитори).

При избор на трети страни – доставчици на услуги, се стремим да извършваме необходимата надлежна проверка и изискаме от тези доставчици да поддържат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни и да обработват личните данни само съобразно инструкциите на СОДО ТРЕЙД  ЕООД. Доставчиците на услуги имат право да използват подизпълнители при предоставянето на услугите, при условие че подизпълнителят спазва същите задължения за защита на данните както доставчика.

5. Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз ("ЕС") и в Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Информацията, събрана от трети лица, чрез "бисквитки" (напр. чрез платформата за показване на реклами Google Double Click for Publishers), обикновено се осигурява от център за данни, който е най-близо до мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава информация, вкл. рекламният трафик, може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП и може да бъде предавана извън ЕИП. За повече информация, може да видите нашата Политика относно "бисквитките" („cookies”) на адрес https:babymall-bg.com/general-data-protection В допълнение, ваши лични данни могат да бъдат предавани до и съхранявани извън ЕС и ЕИП. Когато вашите лични данни се предават от вашата държава в друга държава, то законите и правилата, които защитават вашите лични данни в държавата, в която се предава вашата информация, могат да бъдат различни (или с по-ниско ниво на защита) от тези в държавата, в която пребивавате. Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи защитни механизми, включително: (а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската комисия по отношение на държавата или държавите - получатели; (б) сертификация за „защита на поверителността" („privacy shield“); (в) подходящи задължителни корпоративни правила; (г) одобрен кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти за администратора или обработващия лични данни в страната извън ЕС и ЕИП; (д) одобрен механизъм за сертифициране, заедно със задължителен и изпълним ангажимент на администратора или обработващия лични данни в държава извън ЕС и ЕИП за прилагане на подходящи предпазни мерки; или (е) стандартни договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия. За да научите повече за всяко подобно предаване на данни и адекватните защитни мерки, които изискваме преди предаването, можете да се свържете с нашия Мениджъра по защита на данните или с Длъжностното лице по защита на данните на CME, чрез посочените по-долу данни за контакт.

6. Вашите права Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на директния маркетинг или в случай че някои решения са направени само чрез автоматично обработване (вкл. профилиране). Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе). Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните ви данни. Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане. Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт. Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Имате обаче и право да подадете жалба до съответните органи за защита на данните. Можете да подадете жалба в държавата-членка, в която пребивавате, където работите или където се е стигнало до предполагаемо нарушение на закон за защита на данните.

7. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).  Ако ви е необходима допълнителна информация относно това колко време съхраняваме личните ви данни, свържете се с нас на gdpr@babymall-bg.com. Моля, обърнете внимание, че може да обработваме всички ваши лични данни, които са анонимизирани, без допълнително уведомление. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

8. Защита на данните Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е ваша. Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез уебсайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.

9. Поверителност на личните данни на деца На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

10. „Бисквитки“ и социални мрежи Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим приятно разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме уебсайта. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас "бисквитки", за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за "бисквитките" („cookies”) на адрес https://babymall-bg.com/general-data-protection Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, LinkedIn или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират "бисквитка", за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.

11. Линкове към други уебсайтове Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на СОДО ТРЕЙД  ЕООД. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества. СОДО ТРЕЙД  ЕООД не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.

12. Данни за контакт Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните на gdpr@babymall-bg.com или нa  телефон 0883 47 22 21  Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.) Последна актуализация: 21 Май 2018 г. Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Ако сте ни предоставили ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ (“COOKIES”) Използваме Cookies, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга. Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден субект. „Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie). Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение. Cookies, които използваме на уебсайта В зависимост от функцията и целта, за която се ползват, обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:

Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия уебсайт.

Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

Cookies за аналитичност и ефективност ни позволяват да установим броя на потребителите и да събираме информация как се използва уебсайтът (например кои страници най-често използва даден потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя страница). Това ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт, като например да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

Cookies за рекламиране и таргетиране регистрират вашето посещение в нашия уебсайт, страниците, които посещавате и връзките, които следвате. Ще използваме тази информация, за да ви показваме реклами, които са съобразени с вас и вашите интереси. Те също се използват за ограничаване броя на показванията на дадена реклама и помагат да измерим ефективността на рекламните кампании. За целта ние може също да споделяме тази информация с трети страни (като рекламодатели). За да използваме тези Cookies, ни е необходимо вашето съгласие. Вие можете да управлявате предпочитанията си по отношение на Cookies за рекламиране или таргетиране по всяко време посредством настройките на вашия браузър (вж. по-долу). Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

Cookies за социални медии ви позволяват да споделяте вашата активност на уебсайта в социални мрежи, като Facebook и Twitter. Тези Cookies не са под наш контрол.

Други видове Cookies, които може да бъдат използвани на по-късен етап. Ще ви информираме чрез актуализиране на нашите политики, в случай че използваме и други видове Cookies.

Моля да имате предвид, че използваме услугите на трети страни, за да научим как използвате нашия уебсайт, с цел да оптимизираме работата ви и да ви показваме рекламно съдържание извън нашия уебсайт. Тези трети страни (включително например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като анализ на интернет трафика) може също да използват cookies, върху които ние нямаме контрол. Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това, моля вижте условията по-долу.

Ако искате да изтриете Cookies, които се съхраняват на вашето устройство и да конфигурирате браузъра си да отказва Cookies, можете да го направите от настройките за предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с Cookies, се намират в следните менюта: "Options", "Tools" или "Preferences" на браузъра, който използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, Cookies могат да се деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на вашия браузър.

Cookies използвани за статистически цели и мониторинг на интернет трафика Google Analytics Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google.

Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт.

Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners.

С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies използвани за директен маркетинг

Google DFP Platform

С цел да получавате рекламно и маркетинг съдържание, съобразено с вашите предпочитания, нашият уебсайт използва технологията DoubleClick for Publishers (DFP), предоставена от Google. Информацията, събрана от съответното cookie за ползването от вас на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхраняване от Google [на сървъри в САЩ]. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners.

Web Beacons

С цел анализ на вашето поведение на нашия уебсайт, използваме web beacons на трети страни (наричани още clear gifs) от Google LLC, намиращ се на 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Web beacons събират само ограничена информация, включваща номер на сookie, час и дата на преглед на страницата и описание на страницата, на която се намира дадения web beacon. Тези web beacons не носят никаква лична информация. Ние ще съхраняваме тези данни за кратък период, от не повече от 6 месеца.

Ние също така използваме Сookies на нашия уебсайт. Това обработване е на основание вашето съгласие, изразено посредством нашия уебсайт или настройките на вашия браузър. Ние ще съхраняваме тези данни за кратък период от време в зависимост от типа на Сookies. За повече информация относно Сookies, може да посетете www.allaboutcookies.org или вижте www.youronlinechoices.eu който съдържа повече информация, свързана с реклама според предпочитанията и онлайн поверителността.

Вид “Бисквитки”ОписаниеКраен срок
PAGECACHE_ENVНеобходими за представяне на правилната кеширана версия на Госта.1 ден
frontendСъхранява данни за самоличността на Госта, когато влезне в сесия в Онлайн магазина за 1 ден.1 ден
snowmessageНеобходими за представянето на съобщения в Магазина. Бисквитките съдържат датата, на която съобщението за потребителя се е появило в системата. След настройването на бисквитката, браузърът на потребителя иска от Магазина съдържанието на съобщенията и ги представя на потребителя. Бисквитката се изтрива след свалянето на съобщенията.до затваряне на браузъра
snow_cache_timestamp_[id-sklepu]Използва се, за да се провери дали данните в браузъра на Посетителя трябва да се актуализират. Тази бисквитка съхранява датата на генериране на данните на страницата, съхранявани от браузъра на Госта (като например Кошница, Акаунт). Действията на Потребителя в магазина, като добавяне на продукт в кошницата или влизане или излизане, прави съдържанието на заглавния прозорец недействително. Магазинът използва стойността на тази бисквитка, за да провери дали данните в браузъра на потребителя изисква актуализиране на Акаунта.до затваряне на браузъра
storeТе ви позволяват да използвате подходящата версия на Онлайн магазина.до затваряне на браузъра
cookies_acceptedСъздават се в момента, в който се запознаете със съобщението за използване на „бисквитки“ от уебсайта. Нужен за скриване на това съобщение за Гости, които вече са се запознали с неговото съдържание.365 дни
userCountryСъхранява данни за държавата на Госта, намерени въз основа на неговия IP адрес.365 дни
geo_store_switch_popup[kod-kraju]Където [код на държавата] е кодът на държавата, получен от IP адреса на потребителя. Бисквитката определя дали изскачащ прозорец е бил представен с предложение за промяна на магазина към най-подходящия за IP адреса на потребителя. Свързани с бисквитките userCountry.365 дни
ygcСъдържа кода, който идентифицира Госта за маркетингови цели.365 дни

“Бисквитките”, използвани от Администратора, се използват преди всичко са оптимизиране на услугата на Госта, докато използва Онлайн магазин или Приложението. Въпреки това, Администраторът си сътрудничи с други дружества в обхвата на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройство на Госта, също Обработва “Бисквитки” от дружества, които извършват такива маркетингови дейности. “Бисквитките”, изпратени от тези дружества, трябва да осигурят представяне на Госта само на онези реклами, които съответстват на техните индивидуални интереси и потребности. Според Администратора представянето на персонализирана реклама е по-атрактивно за Госта, отколкото рекламата, която остава несвързана с неговите потребности. Без тези файлове това би било невъзможно, тъй като дружествата, които си сътрудничат с Администратора, педоставят рекламно съдържание на Гостите.

Като част от маркетинговите дейности, Администраторът използва следните дружества, които използват “Бисквитки” в Онлайн магазина:

Допълнителна информация за “Бисквитките” и упоменатите дружества, може да бъде намерена в техните политики за поверителност.

 1. “Бисквитки” на трети лица (third party cookies)
  1. MyPos.eu
  2. Retargeting.biz
  3. Google Ireland Limited
  4. Facebook

Допълнителна информация за “Бисквитките” и упоменатите дружества, може да бъде намерена в техните политики за поверителност.

Общи Условия

за онлайн покупки на стоки

Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между „СОДО ТРЕЙД “ EООД и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: www.babymall-bg.com

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Запознах се с Общите условия , политика за поверителност и съхранение на бисквитки и ги приемам“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратно сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „СОДО ТРЕЙД “ ЕООД.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на www.babymall-bg.com, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация.

„СОДО ТРЕЙД “ ЕООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

 

Страни по тези Общи условия:

„СОДО ТРЕЙД “ ЕООД , търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район “Приморски”, ж.к. “Левски”, ул.”Зора” №16 ЕИК: 205452171, банкова сметка: IBAN:BG19RZBB91551010157730, телефонен номер: 0883 472221, електронен адрес: info@babymall-bg.com, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „СОДО ТРЕЙД “ ЕООД

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

 

Авторски права

Наименованието „СОДО ТРЕЙД “ ЕООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение. 

 

Ограничаване на отговорността

"СОДО ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Дружеството. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т. н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  „СОДО ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на „СОДО ТРЕЙД“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. „СОДО ТРЕЙД“ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта.

"СОДО ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Дружеството не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. „СОДО ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.

„СОДО ТРЕЙД“ ЕООД се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

Запазваме си правото за печатни грешки, промени, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.                                                                    

Политика на поверителност

СОДО ТРЕЙД“ ЕООД  гарантира че   събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези общи условия Потребителят дава  своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „СОДО ТРЕЙД“ ЕООД или упълномощени от дружеството лица (вкл., но не само – куриерска фирма) за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.Може да се запознаете с още детайки в секцията "Политика за Поверителност"

 

„СОДО ТРЕЙД“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения. Търговски съобщения се изпращат на Потребители, които са дали изричното си съгласие за получаване на такива чрез кликване на бутона в секция Бюлетин  „Записване“. Всеки потребител може да деактивира даденото съгласие чрез влизане в профила си и кликване на съответния бутон. СОДО ТРЕЙД ЕООД използва услугите на трети страни ,касаещи маркетингови инициативи , реклами и изпращане на съобщения и е нужно да се запознаете с техните политики за поверителност.

 

Услуги

Чрез този сайт „СОДО ТРЕЙД“ EООД предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от стоки от реномирани търговски марки чрез извършване на онлайн-поръчка,  заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Потребителя адрес.

 

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. За да пазарува от сайта Потребителят се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва задължително да попълни всички места, отбелязани със звездичка. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

 

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия ,Политика за поверителност и съхранение на Бисквитки“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „СОДО ТРЕЙД“ EООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

Цена и плащане

Всички цени на Стоки в сайта са в български лева, включват ДДС и не включват разходи за доставка. 

Дружеството се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Дружеството ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. Ако Дружеството не е в състояние да се свърже с потребителя, то ще третира поръчката като отменена. Ако поръчката е анулирана и Потребителят вече е платил поръчаната стока, ще му бъде възстановена цялата заплатена сума.

Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става  чрез 1) наложен платеж  - заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката; 

1) Наложен платеж:

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока+доставката) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката.

Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 


По време на промоции и специални кампании в онлайн магазинът, всеки Потребител има право да ползва ваучер или промоционален код, предоставен от "СОДО ТРЕЙД“ ЕООД. Валидността на всеки ваучер или промоционален код е ограничена и валидна само за изрично посочения срок или промоция. След изтичането на този срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да  бъде изрично упоменавано.

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя  до три работни дни от деня на потвърждаването им. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството, в съотв. с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща  за вида й опаковка.

 В случай,че потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според графика, на вратата на доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. За повече информация, моля посетете сайта на Спиди АД: http://www.speedy.bg или https://www.econt.com/  При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката и възлиза на:

При избиране на доставчик Speedy :

5.49 (пет  и четирдесет и девет) лева – до врата и 3.49(три и четирдесет и  девет) лева до офис на Спийди  в рамките на до 3 работни дни. 

При избиране на доставчик Econt :

5.50 (пет и петдесет ) лева - до офис на Еконт . Доставка до адрес не се предлага.

В случай че, Потребителя желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 80 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайното стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителя ще бъде информиран предварително за нея. Безплатна доставка се предлага само през доставчик Speedy , ако желаете поръчката да ви бъде доставена от Econt , независимо от сумата , ще бъдете таксувани за доставка отделно.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката.

 

Гаранция

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, което ще бъде описано изрично в описанието им на сайта. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща стоката.

Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: непотвърждение за доставка;  неуведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законната гаранция;  механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

 

Рекламация

При несъответствие на получената стока с договора за онлайн продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването и. Адрес за предявяване на рекламации: 

гр.Варна , офис на Спийди - ул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ No 5 ,
ПАРТЕР НА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЧАЙКА, 9000 Варна

,. При основателна рекламация, дружеството възстановява на Потребителя и стойността на рекламираната стока. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена. 

Връщане или замяна на стоката

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата Стока. Потребителят  посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на стоката.  Разходите по връщането или замяната на стока са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.  

Потребителят е задължен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.  Използва се Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с пратката и Формулярът се изпраща на Дружеството заедно с върната стока в рамките на посочения по-горе срок.

Потребителят може да използва, без да е задължен, email – комуникация. За целта Потребителят следва да влезе в профила си  в Сайта и да заяви желанието си в специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение №6 от ЗЗП). Незабавно след получаване на електронното заявление Дружеството изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава, че е получило завката за връщане на Стоката.

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството.

Адрес за връщане стоката: 

гр.Варна , офис на Спийди - ул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ No 5 ,
ПАРТЕР НА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЧАЙКА, 9000 Варна

Във Формуляра  за връщане на стока или чрез  email в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на Стоката на посочения за връщане адрес

Върната в срока по-горе Стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

-          Стоката  е в оригиналната си опаковка;

-          Стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване;

-          Да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;

-          Да са налични всички етикети;

-          Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци на Стоките, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.

До момента на предаване на връщаната/заменяната Стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя, съгл. 47 т.9 от ЗЗП. Върната стока се преглежда, чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани по-горе. Замяната на стока с идентичен продукт ще бъде извършена съгласно условията на обикновена поръчка.  В случай, че дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителя не желае да замени Стоката с друга Стока, то се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по-горе и се освобождава от друга отговорност.

При необходимост от връщане на платена с карта сума за закупените от Вас артикули, връщането на тази сума ще бъде направено чрез картова операция и сумата на транзакцията  ще бъде възстановена - обратно по същата картова сметка на потребителя в максимален срок от 14 работни дни от получаване на стоката заедно с попълнен формуляр за връщане. 

Специални условия за връщането на специфични стоки

Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. Бельо и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта. Обувки със замърсени подметки или с подметки или върхове със следи от носене не могат да се приемат за замяна.

 Общи разпоредби

Дружеството може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за покупка от онлайн магазина, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на  "СОДО ТРЕЙД“ EООД Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя.

При покупка на Стока чрез онлайн магазина не се прилагат ваучери или други талони за отстъпки, издадени от Дружеството или негови доставчици и контграгенти.   

 

Контакт

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие "СОДО ТРЕЙД“ ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: info@babymall-bg.com ; gdpr@babymall-bg.com и/или 0883472221 да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта ни.